Asfalt met basalt als ruggengraat

Naast de Polyfelt® PGM-G heeft TenCate Geosynthetics heeft een asfaltwapening ontwikkeld, die de levensduur van het wegdek verlengd. Hierdoor worden onderhoudskosten verlaagd. Deze nieuwe asfaltwapening heet TenCate Polyfelt® PGM-B (basalt). Hierbij wordt een geosynthetisch asfaltvlies niet alleen met glasvezels, maar ook met de nieuw ontwikkelde basaltvezels gecombineerd. Net als PGM-G (glas) zorgt PGM-B (basalt) voor een waterdichte, spanningsabsorberende laag die scheurvorming voorkomt. Een verlenging van de levensduur tot gevolg.

Jaarlijks wordt er in Nederland zo’n 1,5 miljoen m2 aan asfaltwapening geïnstalleerd. TenCate Geosynthetics heeft hierin sinds jaar en dag een groot aandeel met haar PGM asfaltwapeningsproducten. Een weg wordt ontworpen voor gemiddeld 20 jaar. De toenemende verkeersintensiteit, zowel qua aantallen als aslasten, leidt tot versnelde veroudering en scheurvorming. Wegenbouwers zijn daarom geïnteresseerd in rendabele, duurzame methoden en materialen voor aanleg, herstel en uitbreiding van wegen met een langere levensduur.
De verwerking van geocomposieten zoals asfaltwapening helpt kosten besparen en de levensduur van de weg verlengen.

Hoge trek, lage rek

Tri-On asfaltwapeningsystemen bestaan uit een asfaltvlies (non-woven) met optimale bitumenabsorberende eigenschappen. Het vlies is voorzien van glasvezel,- of basaltbundels welke eenmaal geïnstalleerd een hoge treksterkte bij lage rek genereren. Dit geeft het materiaal een hoge elasticiteitsmodulus en stijfheid. Anders gezegd: het zorgt voor een grotere weerstand tegen permanente vervorming van de asfaltconstructie. In combinatie met de gemodificeerde bitumen van BMI Esha ontstaat een spanning absorberend membraan (SAMI-werking). Dit voorkomt tevens het binnendringen van water/dooizouten in de asfaltconstructie en verbetert de hechting tussen het bestaande asfalt en de overlaging. Het non-woven ligt tussen de bitumenlaag en de overlaag van asfalt. Door de hitte van het asfalt dringt de bitumenlaag door het asfaltcomposiet. Hierdoor vormt het één geheel met de volgende deklaag. Een geheel verbonden constructie tot gevolg.
De asfaltwapening wordt bij voorkeur zo diep mogelijk verwerkt. Hierdoor ontstaat treksterkte bij lage rek. Op die manier voegt het asfaltwapeningssysteem de grootste weerstand tegen permanente vervorming toe.

Materiaalstijfheid

Asfalt kan goed tegen druksterkte en slecht tegen treksterkte. Het unieke van basalt is dat het een hoge treksterkte en een erg lage rek heeft (< 1,7%). Daardoor heeft het een grote materiaalstijfheid. Zo geef je asfalt preventief al ruggengraat mee. Normaliter kan ongewapend asfalt namelijk ongeveer 2% rek aan. Ligt het rekpercentage van de asfaltwapening boven deze 2%, dan is het asfalt al gescheurd voordat de wapening zijn werk kan doen. De wapening geeft extra treksterkte aan het asfalt, zodat de levensduur van de weg wordt verlengd.

Bijzondere bijkomstigheid is dat basalt heel goed samen gaat met (anionische) bitumen. Hierdoor trekken bitumen en wapeningssysteem elkaar als het ware aan. Een goede opname van het Tri-On wapeningssysteem in de algehele constructie tot gevolg.

NCOB heeft aangetoond dat wanneer freesmateriaal met daarin PGM asfaltwapening wordt hergebruikt, dit niet nadelig is voor de sterkte van dit “nieuwe”asfalt.


Reflectiescheuren

Zowel de PGM-G als de PGM-B hebben een verbeterde kwaliteit glasvezels. Dit heeft als resultaat een hogere treksterkte bij lagere rek. De basaltvezels die bij PGM-B in de breedterichting zijn toegevoegd, liggen haaks op veelvoorkomende schade door scheuren.

Bij onderhoudswerkzaamheden freest men vaak een deel van het asfalt, waarna men een nieuwe laag aanbrengt. Bestaande scheuren zullen zonder asfaltwapening echter doorgroeien in de nieuwe asfaltlaag. Dit noemt men reflectiescheuren.

Reflectiescheuren zijn het gevolg zijn van uitzetting, krimp en buiging van de ondergrond als gevolg van temperatuurschommelingen.
Andere mogelijke oorzaken zijn afschuiven als gevolg van de verkeersbelasting of bij wegverbredingen door zettingverschillen op het raakvlak van het oude en het nieuwe wegdek.

Het Tri-On asfaltwapeningsysteem wordt vaak toegepast wanneer bestaande scheuren overlaagd worden met nieuw asfalt. De asfaltwapening kan hoge treksterktes opnemen, voordat het asfalt scheurt of spoorvorming optreedt. Dat betekent verlenging van de levensduur van de weg en reductie van onderhoudskosten.

Wereldwijde toepassing

PGM-G en PGM-B wordt door TenCate Geosynthetics geproduceerd. Het product wordt wereldwijd toegepast, zoals op vliegvelden, containerterminals en snel- en provinciale wegen.

Tri-On asfaltwapeningssystemen laten zich eenvoudig installeren en zijn vlak en strak te verwerken. Installatie kan machinaal of handmatig geschieden, ook in bochten en op gefreesde oppervlakken.

Tri-On asfaltwapeningssystemen worden door vakmensen geïnstalleerd. Tri-On beschikt over materieel om de 1,5 – 1,7 kg/m2 gemodificeerde hechtbitumen te sproeien waarmee PGM-G en PGM-B moet worden gehecht en over materieel om de rollen PGM-G te verleggen. Daarnaast hebben onze adviseurs voldoende expertise in huis wat betreft sproeidiktes in verschillende situaties.